SQL‎ > ‎

Microsoft SQL Server 2014 Kurulumu

Microsoft SQL Server 2014 Kurulumu

 

 Öncelkle MS SQL Server 2014 kurulumunu Windows Server 2012 r2 üzerine yapacağız.SQL için hazırladığımız sunucunun bütün güncellemelerini yapıyoruz.

Daha sonra sunucumuzun isim ve ip ayarlarını yaparak domain’imize alıyoruz.

Kurulum için ön hazırlıklar;

  • SQL kurulacak olan sunucumuzun Bölge ve Dil ayarlarının English (United States) olarak yapılandırılması gerekiyor.

  • SQL sunucumuz üzerinde Windows Firewall off duruma getirilmeli,Firewall’un kapatılamayacağı durumlarda Port 1433’e gerekli izinler verilmelidir.

  • SQL sunucumuzun .Net Framework 3.5 features kurulumları yapılmış olmalıdır.

Not: Windows Server 2012 ve Windows Server 2012 r2 üzerinde .Net Framework 3.5 kurulumunu aşağıdaki adımları izleyerek sorunsuz olarak yapabilirsiniz.

SQL sunucusundan CMD konsolu “Administrator” yetkileri ile açılır.Konsoldan şu komut uygalanır;

dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /all /Source:d:\sources\sxs /LimitAccess

(d:) drive yerine kendi sunucunuzda Windows Server 2012 r2 DVD si hangi drive da ise bu drive’ı yazmanız gerekiyor.

Komut uygulandıktan sonra “The operation completed successfully” görüntülenerek kurulum başarılı bir şekilde tamamlanır.

“Add Roles and Features” menüsünde .Net Framework 3.5 yüklenmiş olduğunu görüyoruz.

 

Kurulum işlemlerine başlıyoruz.

 

Microsoft SQL Server 2014 kurulum medyası içerisinde bulunan setup.exe çalıştırıyoruz.

SQL Server Installation Center -> Installation seçilir.

Açılan menüden “New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation” seçeneğini seçiyoruz.

Kurulumu yeni sunucumuza stand-alone çalıştırılacak şekilde kuracağımız için ilgili seçeneği seçtik.

Lisans Anahtarı menüsünde microsoft tarafından size verien ürün anahtarını girmek için”Enter the product key” alanını kullanmanız gerekiyor.

Biz kurulumumuza “Specify a free edition” seçeneğini seçerek deneme versiyonu ile devam edeceğiz.Next ile devam ediyoruz.

Eğer ücretsiz olan Express versiyon kullanmak istiyorsanız yine “Specify a free edition” kısmından ilgili ayarı seçmeniz gerekiyor.

I accept the licence terms” seçerek lisans anlaşmasını kabul ediyoruz,Next ile devam ediyoruz.

SQL kurulumu sırasında gerekli olan kuralların yapılmasını kontrol edecek olan ekran görüntülenir.(Hata ekranı ile kaşılaşılmaz ise)”Use Microsoft Update to check for updates (recommended)” seçerek,Next ile devam ediyoruz.

SQL Server kurulumu önecesi gerekli olan güncellemeler kontrol edilip,gerekli olanlar indirilecek ve yükeleceği bilgisini gösteren ekran.

Install Rules ekranında SQL kurulumu için gerekli olan yapılandırmaların kontrolleri yapılır.Hata ile karşılaşılır ise ilgili hatalar çözülmelidir.

Bizim ekranımızda kurulum için gereklilikleri karşıladığımızı gösteren ekran geldi,Next ile devam ediyoruz.

SQL Server Feature Installation” seçeneği ile kurulacak servisleri kendimiz seçebiliriz.

SQL Server PowerPivot for SharePoint” seçeneği ile Shapoint için PowerPivot kurulumunu yapabiliriz.

All Features With Defaults” seçeneği ile tüm servislerin varsayılan ayarları ile kurulmasını sağlayabiliriz.

SQL Server Feature Installation seçerek,Next ile devam ediyoruz.

Feature Selection ekranında SQL server için servislerin ve alt servislerin çalışacağını belirleyeceğimiz ekrandır.Yapınıza uygun ve ihtiyacınız olan servislerin seçimin yaparak,Next ile devam ediyoruz.

SQL Server ve seçtiğimiz servislerin kurulumu için gerekli kuralların kontrolünün tekrar yapıldığı ekran,Next ile devam ediyoruz.

Named instance” seçeneği ile SQL Server directory bölümüne kurulacak olan Instance’a kendiniz bir isim verebilirsiniz.Ben “Default Instance” seçerek ilerliyorum,Next ile devam ediyoruz.

SQL servislerinnin hangi kullanıcı hesabıyla ve başlangıç türünün ne şekilde olacağını bu ekranda ayarlayabilirsiniz,İlgili ayarlamayı kendi yapınıza uygun olarak yaptıktan sonra,Next ile devam ediyoruz.

“Collation” tab’ından Database Engine “SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS Collation” seçili olduğunu kontrol edip,Next ile devam ediyoruz.

Bu ekranda SQL server bağlantı modu belirliyoruz,2 tür bağlantı metodu ayarlayabilirsiniz;

  • Windows Authentication Mode (Windows hesabı olan ve DB ler üzerinde yetkilendirilmiş olanlar bağlanabilir.)

  • Mixed Mode (Hem Windows hesabıyla hemde,SQL Sunucuda tanımlanan kullanıcı adı ve parolası ile bağlanılabilir.)

Ben burda mixed mode seçeriyorum.Siz kendi yapınıza göre uygun ayarı seçebilirsiniz;

Mixed Mode seçtiğim için System Administrator hesabına bir şifre belirmem gerekiyor.”Specify the password for the SQL Server system administrator(sa) account” seçerek şifre bilgilerini giriyorum.Ayrıca Şuan sunucu üzerinde kurulum yaptığım hesabıda eklemek için “Add Current User” seçiyorum.

Next ile devam ediyoruz.

SQL Server’ın kullanacağı directory bilgilerilerini bu ekrandan düzenleyebiliriz.Ben SQL kurulumu hariç diğer tüm DATA ları 2.diskim olan F diski üzerinde tutacağım.(Best practice bu yöndedir.)Next ile devam ediyoruz.

SQL ile ile kurulumu ile ilgili özet bilgilendirme ekranı,Gerekli kontrolleri yapıyoruz.Doğru ise Install ile yüklemeye başlıyoruz.

Kurulumun yapıldığını gösteren ekran.

Kurulumun başarılı bir şekilde tamamlandığını gösteren ekran.Close ile konsolu kapatabiliriz.

SQL Server Management Studio” konsolunu açıp gerekli kontrolleri yapalım.Konsol açılınca Windows Auhentication ile bağlanıyorum.

Standart DB’ler ve userlar gelmiş durumda.

Böylece SQL Server 2012 kurulumumuz tamamlanmış oluyor.

 

 

 


Comments