DNS&DHCP‎ > ‎

Windows Server 2012 r2 Dış DNS kurulumu (External DNS)

Windows Server 2012 r2 Dış DNS kurulumu (External DNS)

 

 Öncelikle DNS servisi için kurduğumuz sunucunun tüm güncellemelerini eksiksiz olarak yapıyoruz.Daha sonra sunucumuza yapımıza uygun ve anlaşılır bir isim veriyoruz.(Ör:DISDNS,EXTERNALDNS vb)

En önemli nokta Dış DNS olarak servis verecek olan sunucu domain’e dahil edilmez.DNS olarak konfigüre edeceğimiz sunucumuz DMZ bölgesinde yapılandırıyoruz.

Kuruluma başlıyoruz;

 

Server Manager->Manage->Add Roles and Features sekmesini seçiyoruz.

Servis ve roller ile ilgili bilgilendirme ekranını görüntülüyoruz,Next ile devam ediyoruz.

Rol tabanlı kurulum yapacağımız için “Role-based or feature-based installaton” seçeneğini seçerek,Next ile devam ediyoruz.

Kurulum yapacağımız sunucuyu seçeceğimiz ekran,seçimi yaparak,Next ile devam ediyoruz.

Rol ve özellik ekleme ekranından “DNS Server” seçiyoruz.

Eklediğimiz rol ile ilgili tavsiye edilen bileşenlerinde kurulacağı ekran,”Add Features” seçerek devam ediyoruz.

Herhangi bir bileşen eklemeyeceğiz,Next ile devam ediyoruz.

DNS sunucu rolü ile ilgili bilgilendirme ekranı görüntülenir,Next ile devam ediyoruz.

Kurulacak rol ile ilgili onay ekranı,gerekli kontrolleri yapıyoruz,Install ile kurulumu başlatıyoruz.

Installation succeeded on sunucuadı” kurulum işlemimiz başarılı bir şekilde tamamlanmış oluyor,Close ile konsolu kapatabiliriz.

Server Manager->Tools->DNS seçerek dns yönetim konsolunu açıyoruz.

DNS yönetim arayüzüne erişiyoruz.

DNS Sunucu adı üzerine sağ klik yapıp “Configure a DNS Server” seçerek devam ediyoruz.

DNS bilgilendirme ekranı,Forward ve Reverse Lookup Zones tanımlama işlemini yapacağız,Next ile devam ediyoruz.

Hem Forward hemde Reverse zones yaratacağımız için “Create forward and reverse lookup zones (recommended for large networks)” seçerek,Next ils devam ediyoruz.

Forward lookup zone’u şimdi yaracağız,Next ile devam ediyoruz.

Primary zone” Zone içerisindeki bilgiler, standart host  dosyası içerisinde kaydedilmektedir. Zone içerisinde meydana gelen herhangi bir değişiklik, yukarıda belirtmiş olduğumuz host  dosyası  içerisine kayıt edilmektedir.

Secondary zone” sadece okuma özelliğine sahip bir zone tipidir. Farklı bir DNS sunucuda bulunan Primary Zone’un kopyasını başka bir DNS serverda oluşturmak için kullanılabilir. Diğer sunucuda oluşturulmuş olan Primary Zone ile replike olarak çalışır. Üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Primary Zone’un bulunduğu DNS Server’da herhangi bir sorun yaşanıp devre dışı kalması halinde replike olarak çalıştığından büyük sorunların yaşanmasına engel olur. Primary Zone’un hata nedeniyle iptal olması halinde Secondary Zone, tipi değişitirilip Primary Zone olarak çalıştırılabilir. Fakat aynı anda birden fazla Primary Zone tipi çalıştırılamaz.

Stub zone” Yalnızca isim sunucusunu içeren bir bölgenin kopyasını oluşturur. Zone üzerinde herhangi bir yetki sahibi değildir. İçerisinde sadece, Start Of Authority (SOA) ve Host (A) kayıtlarını barındırabilir.

Eğer Active Directory ile entegre bir lokal bir DNS konfigüre ediyor olsaydık ayrıca “Store the zone in Active Directory (available only if dns server is a writeable domain controller) seçebilirdik.

Primary zone” seçerek,Next ile devam ediyoruz.

Zone name kısmına ilgili bilgiyi yazarak,Next ile devam ediyoruz.

Zone kayıtlarının tutulacağı dosyanın ismini otomatik olarak geliyor. Aynı şekilde bırakabilirsiniz. Eğer önceden oluşturulmuş bir zone dosyamız varsa ve bu dosyayı kullanacaksak "Use this existing file"seçeneği seçip bu dosyayı belirtmemiz gerekiyor,Next ile devam ediyoruz.

Kurduğumuz DNS sunucu external bir sunucu ve güvenlik olarak “Do not allow dynamic updates” seçeneğini seçiyoruz,Next ile devam ediyoruz.

Reverse lookup zone’u da şimdi yaratacağız,Next ile devam ediyoruz.

Primary zone” seçerek,Next ile devam ediyoruz.

Bu ekranda Lookup zone için Ipv4 ve Ipv6 ayarını yapabilirsiniz,ben Ipv4 için ayarlıyorum,Next ile devam ediyoruz.

İlgili Network ID bilgilerimizi giriyoruz,Next ile devam ediyoruz.

Zone kayıtlarının tutulacağı dosyanın ismini otomatik olarak geliyor. Aynı şekilde bırakabilirsiniz. Eğer önceden oluşturulmuş bir zone dosyamız varsa ve bu dosyayı kullanacaksak "Use this existing file"seçeneği seçip bu dosyayı belirtmemiz gerekiyor,Next ile devam ediyoruz.

Kurduğumuz DNS sunucu external bir sunucu ve güvenlik olarak “Do not allow dynamic updates” seçeneğini seçiyoruz,Next ile devam ediyoruz.

Sunucunun bilinmeyen adres veya isim sorgularını iletip iletmeyeceğini ayarlayabileceğimiz ekran.Forward ile iletilmeyecekse sunucu kendi root hints lerine sorarak cevap verecektir.

No,it should not forward queries” seçerek,Next ile devam ediyoruz.

Konfigürasyon özet ekranı,zonelarımızı yaratmış olduk,Finish ile konfigürasyonu tamamlıyoruz.

DNS yönetim ekranımızda “burak-ugur.com” Forward zone ve Reverse Zone’ununda oluştuğunu görüntülüyoruz.

 

Böylece Windows Server 2012r2 Dış DNS kurulum ve konfigürasyon işlemimiz tamamlanmış oluyor.


Comments