DNS&DHCP‎ > ‎

Windows Server 2012&r2 DHCP Politikaları

 Windows Server 2012 ile birlikte, DHCP sunucusu üzerinde ilkeleri oluşturabilirsiniz.Dhcp Politikaları iki ana bölümden oluşur,Koşullar ve ayarlar.Koşullar;Politika ile kullanıcılara uygulanmasına izin verilecek özellikleri belirler.Ayarlar kısmında ise; istemciler için belirlenen ağ yapılandırma parametreleri ayarlanmıştır.(IP adresi,kira süresi,özellikler gibi.),Koşulları DHCP istemcisinin isteğindeki bazı özellikler belirler.Yani DHCP ye istek yapan istemcinin isteği politikada belirlenen koşullara uyuyorsa ilgili politika istemciye uygulanacaktır.

 Koşullar,

Windows Server 2012’de istemcileri beş farklı ölçüt ile belirleyebilirsiniz,

  • Mac Adresi (Mac Address)

  • Üreticiye göre (vendor class)

  • Kullanıcı sınıflı (User class)

  • İstemci kimliği ile (Client Identifier)

  • Relay agent bilgisi ile (alt seçenekleri ve uzak kimlik bilgisine göre)

 

Bu koşullar ile kullanılan ölçütler eşittir veya eşit değil şeklinde düzenlenebilir. Kısmi bir eşleşme gerçekleştirmek için MAC adresi, satıcı sınıfı, kullanıcı sınıfı ve istemci tanımlayıcısı koşulları sonunda joker karakter de kullanabilirsiniz.

Mesela “Labcomputers” grubundan gelen “Vender Class” Cisco IP XXX olan istemcilere şeklinde ilke ve koşul içeren politika oluşturabiliriz.

Ayarlar,

Windows Server 2012’de üç tür ilke ayarı uygulayabiliriz.

  • IP adresi aralığı; istemcilere atanacak olan ip adres aralığı.

  • Standart Dhcp Seçenekleri ; istemcilerideki standart dhcp ayarları.(003 Router bilgisi,006 DNS sunucuları gibi.)

  • Satıcıya özgü Dhcp Seçenekleri ;

Bunlara ek olarak şu iki ilkede ayarlanabilir,

DNS ayarı

Kira süresi

Ör;

DHCP Politikalarını uygulama

Dhcp politikalarını uygulamanın birden fazla yolu mevcut olmakla birlikte genellikle kullanılan 2 yöntem vardır.

Bunlardan birincisi “Üretici sınıfı – Vendor Class” tabanlı politika belirleme,ikincisi ise MAC adresi tabanlı politika belirlemedir.

Comments