DNS&DHCP‎ > ‎

DHCP sunucusu için Windows PowerShell Cmdlets(Windows Server 2012&r2)

 Yeni Windows PowerShell cmdlet’leri Windows Server 2012&R2 DHCP ile kullanılabilir.Bu cmdlet’leri Dhcp sunucusu yapılandırma işlemleri,DHCP güvenlik gruplarını oluşturma, DNS kimlik bilgilerini ayarlama,yük dengeleme (load balance) ve kümeleme (failover cluster) gibi görevleri gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki bazı temel bazı Dhcp Powershell Cmdlets örneklerini incleyebilirsiniz.


Add-DhcpServerSecurityGroup - Güvenlik gruplarını bir DHCP sunucusuna ekler.

Add-DhcpServerv4MulticastExclusionRange - Bir çok noktaya yayın kapsamının dışında bırakılacak adreslerin aralığını ekler.

Add-DhcpServerv4MulticastScope - DHCP sunucusuna çok noktaya yayın kapsamı ekler.

Add-DhcpServerv4Policy - Sunucu düzeyinde veya kapsam düzeyinde yeni bir ilke ekler.

Ayrıca istemci kira süresini belirlemek ve FQDN ile alakalı ilkeler ilede kullanılabilir duruma gelmiştir.

Get-DhcpServerDnsCredential - DHCP Sunucusu hizmetinin bir DNS sunucusundaki istemci kayıtlarını kaydetmek veya kaydını silmek için kullandığı bir hesabı alır.

Get-DhcpServerv4DnsSetting - DHCP ilkelerinin DNS ayarlarını görüntülemek için kullanılır.

Get-DhcpServerv4MulticastExclusionRange - Belirtilen çok noktaya yayın kapsamı için dışlama aralığını alır.

Get-DhcpServerv4MulticastLease - Belirtilen kapsam adı için çok noktaya yayın kira sürelerini alır.

Get-DhcpServerv4MulticastScope - Çok noktaya yayın kapsamı nesnelerini alır.

Get-DhcpServerv4MulticastScopeStatistics - Çok noktaya yayın kapsamı istatistiklerini alır.

Get-DhcpServerv4SuperscopeStatistics - Üst kapsamlar için istatistikleri döndürür.

Remove-DhcpServerDnsCredential - DHCP Sunucusu hizmetinin bir DNS sunucusundaki istemci kayıtlarını kaydetmek veya kaydını silmek için kullandığı kimlik bilgisini kaldırır.

Remove-DhcpServerv4MulticastExclusionRange - Daha önce bir çok noktaya yayın kapsamının dışında bırakılan adres aralığını kaldırır.

Remove-DhcpServerv4MulticastLease - Belirtilen çok noktaya yayın kapsamı veya IP adresi için bir veya birden fazla çok noktaya yayın kapsamı kira sürelerini kaldırır.

Remove-DhcpServerv4MulticastScope - Çok noktaya yayın kapsamlarını kaldırır.

Rename-DhcpServerv4Superscope - Bir üst kapsamı yeniden adlandırır.

Repair-DhcpServerv4IPRecord - DHCP veritabanındaki tutarsız kira kayıtlarını çözümler.

Set-DhcpServerDnsCredential - DHCP Sunucusu hizmetinin bir DNS sunucusundaki istemci kayıtlarını kaydetmek veya kaydını silmek için kullandığı kimlik bilgisini ayarlar.

Set-DhcpServerv4DnsSetting - Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırması Protokolü (DHCP) sunucu hizmetinin istemciye ilişkin bilgilerle DNS sunucusunu güncelleştirme biçimini yapılandırır.

Bu cmdlet artık ilkelerin DNS ayarlarını ayarlamak için kullanılabilir.

Set-DhcpServerv4Failover - Var olan bir yük devretme ilişkisinin özniteliklerini değiştirir.

Bu cmdlet artık bir yük devretme ilişkisinin modunu değiştirmek için kullanılabilir.

Set-DhcpServerv4MulticastScope - Çok noktaya yayın kapsamının özelliklerini değiştirir.

Set-DhcpServerv4Policy - Var olan bir ilkenin özelliklerini sunucu düzeyinde ya da belirtilen kapsam düzeyinde ayarlar.

Bu cmdlet artık bir ilkenin kira süresini ayarlamak ve FQDN tabanlı ilkeleri değiştirmek için kullanılabilir.


 Toplam Windows Server 2012 ve R2 Dhcp için kullanılan 103 adet Cmdlet vardır,Bu Cmdletlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;

Windows Server 2012 ; https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj590751(v=wps.620).aspx

Windows Server 2012 r2 ; https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj590751(v=wps.630).aspx

Comments