Farklı Domain’leri (Etki alanları) taşıma&birleştirme

 Bu makalede birbirinden tamamen farklı iki domain’i birleştirme yada taşıma işlemi anlatılacaktır.Birleştime işlemine “Merge” , Taşıma işlemine “Move,Migrate” denir.

 Öncelikle birleştirilecek olan domain’lerin isimleri (FQDN) farklı olmalıdır.Aynı isimde olan domainleri birleştiremezsiniz.Çünkü başta güven ilişkisi (trust) kurarken hata alırsınız.Örnek olarak ; xyz.com domain’i ile wvz.com domain’ini birleştirebilirsiniz.Burada ihtayaca göre 2 yol vardır,mevcut kullanılanılan domain’i diğer domain’e taşımak,veya kullanılan 2 farklı domain’ini farklı bir domain altında birleştirmek.

Öncelikle taşınmak&birleştirmek istenilen domainler arasında güven (trust)ilişkisi kurulmalıdır.Bu işlemi aşağıdaki makalemde daha önce yazmıştım,linkten erişebilirsiniz;

http://www.burak-ugur.com/Active-Directory/create-a-two-way-forest-trust

Yada Microsoft makalesini incleyebilirsiniz;

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770907.aspx

Domainler arası güven ilişkisini başarılı bir şekilde kurduktan sonra Active Directory Obje’lerini (Object) taşımaya başlayabiliriz.

 AD Objelerini taşımak için Active Directory Migration Tool’dan (ADMT) yararlanacağız.Tool hakkında detaylı bilgiyi linkten alabilirsiniz ; https://technet.microsoft.com/tr-tr/library/cc974332(v=ws.10).aspx

Öncelikle Hedef Domainde üye sunucuya ADMT ve SQL kurulumu yapıyoruz.(Bunun içinde ayrıca AD üzerinde yetkili bir user oluşturmanızı öneririm,ben “admtuser” isimli kullanıcı ile işlemleri yapacağım).

SQL Express indirerek sunucuya kurulumunu yapıyoruz ;

-          “New Stand-alone installation “seçiyoruz.

-          “Database Engine Services” seçiyoruz.


-          Varsayılan olarak gelen ayarlara dokunmadan kabul ediyoruz.


-          Service Accounts Tabında SQL servisinin çalışması için yarattığımız kullanıcı bilgilerini giriyoruz.(Ben admtuser isimli kullanıcıyı kullanıyorum,siz kendi user bilgilerinizi girmelisiniz)


-          Kullandığımız “admtuser” isimli kullanıcının her domainde de kullanıcı bilgisayarlarında “Local Administrator” grubuna ekli olması gerekiyor.Eğer bu user’ı Domain administrators grubuna üye yaparsanız bilgisayarın local administrators grubuna varsayılan olarak eklenecektir.İki domain da “domain administrators” grubuna eklemelisiniz.

-          Account Provising Tabında “Windows authentication mode” seçerek devam ediyoruz.


-          Bilgilendirme ekranı


ADMT kurulumuna geçiyoruz,

Setup.exe çalıştırarak kuruluma başlıyoruz.Ve Admt MMC,Artık taşıma işlemleriniz yapabiliriz,


Comments