Domain Controller Saglik Kontrolleri (DC Health checks)

 Bu makalede her sistem yöneticisinin rutin olarak yapması gereken Domain Controller ,sağlık
kontrolleri (Health checks) anlatılacaktır.
 Domain ortamında bulunan DC'lerin sağlıklı olarak çalışması en temel kuralların başında
gelmektedir.Ve bunu ancak DC'leri düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçirerek sağlayabiliriz.

Öncellikle Event Viewer bizim için olmaz ise olmazdır.Sistem üzerindeki bütün olay,
işlem ve error bilgilerine vs bu alandan ulaşabiliriz.

Dcdiag.exe /v >> c:temppre_dcdiag.txt

 İşlem herzaman size DC'lerin ve / veya servislerin sorunları ile ilgili bilgi verecektir.
yani bir ormandaki etki alanı denetleyicilerinden birinin veya tümünün durumunu çözümler ve sorunun giderilmesine yardımcı olmak üzere sorunları raporlar.

Repadmin /showreps >> c:temppre_rep_partners.txt

İşlem replikasyonların başarılı yada başarısız olduğu bilgisini verecektir.GC rolüne sahip
DC'ler hakkında daha fazla bilgi alınacaktır.

repadmin /replsum /errorsonly >> c:temppre_repadmin_err.txt

İşlem replikasyon sorunu kaynağı hakkında bilgiler içerir.(replikasyon sorununa sahip DC)

Dcdiag /test:dns

İşlemi ile etki alanı denetleyicilerinin DNS sağlık durumunu doğrulanabilir.

Sağlık kontrollerinde karşılaştığmız komut çıktılarına göre eğer DC üzerinde sorun yada sorunlara rastlar isek,daha sonra sorun&ları çözme işlemlerine geçmemiz gerekir,
Microsoft tarafından yayınlanan Troubleshooting dökümanı temel çözüm kaynağımız olacaktır,

"Troubleshooting Active Directory Replication Problems"
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc949120(v=ws.10).aspx

Ayrıca AD DS olmak üzere tüm sunucu,servis,rol,network cihazlarınızı sürekli olarak izleyebilmek için System Center Operations Manager (SCOM) kullanabilirsiniz.
SCOM'a göz atmak isterseniz aşağıdaki Microsoft makalesi size yardımcı olacaktır,


Comments