Active Directory Performans Testi

 Makalede AD ortamımız için performans testi aracı olan “AD Testing Tool” ile performans (stres) testleri uygulayacağız.

Öncelikle Active Directory Performance Testing Tool(ADTest.exe) linkten indirebilirsiniz.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15275

 Sunucu Ayarlamaları (Server Setup) ;

Linkten programı indirip test ortamında kullandığmız Domain Controller üzerine kurulumunu yapıyoruz.Eğer canlı sistem üzerinde test yaparsanız Domain Controller yüklü şekilde çalışıyor olacağı için yavaşlık ve erişememe şikayatleri alabilirsiniz.Canlı DC üzerinde test yapılacak ise mesai saatleri haricinde bir zaman seçilmelidir.

Daha sonra “dsHeuristics” üzerinde değer ayarlaması yapmamız gerekiyor,Bunun için;

Start->ADSIEdit.msc->OK seçilir, Configuration açılıp CN=COnfiguration,CN=Services,CN=WİndowsNT,CN=Directory Service

“CN=Directory Service” sağ kliklenip,Properties seçilir,”dSHeuristics” ->Edit seçilir.9 bit bir rakam ayarlanır.(ör=000000001)

OK seçilir->Apply->OK seçilir.

Sonra sunucu için izin verilen kullanıcı bağlantı sayısını arttırmamız gerekiyor,Bunun için Powershell den aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz,

netsh int ipv4 set dynamicport tcp start=1025 num=64511

Domain içerisinde testlerimizde kullanılmak üzere “ADTest” isimli bir kullanıcı yaratıp,bu kullanıcıyı “Domain Admin” grubuna üye yapıyorum.Çünkü testler sırasında bu hesap kullanıcı,OU,grup yaratma gibi stress testlernde kullanılacak.

 Kullanıcı Ayarlamaları (Client Setup) ;

Aynı sunucuda olduğu gibi izin verlen bağlantı sayısını arttırmamız gerekiyor,yine powershell’den aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz,

netsh int ipv4 set dynamicport tcp start=1025 num=64511

 ADTest Tool’u test için kullanacağımız bütün clientlara kuruyoruz.”x64Performance.ats” isimli dosyayı bütün clientlarda programın kurulduğu klasöre kopyalıyoruz.Ben kurulumları c: \ADTest klasörüne yaptım.Daha sonra clientları testin yapılacağı domain’e ekliyoruz.Önemli nokta test için kullanılacak olan “ADTest” kullanıcısı bütün clientlarda “Local administrators” grubuna ekli olmalı.

ADUC konsolunu açarak Domain in tepesine bir OU yaratın,ben “BaseOU” isimli bir OU yaratıyorum.

Testlere başlayalım,

Komutu yazarak 3 sub OU ya sahip 10 adet OU yaratma işlemimi yapıyorum,

 

adtest -r NewRoot -f x64Performance.ats -user perftest -password perftest -root 0 -t 10 -sf -e -o newroot.log

Şimdide kullanıcı ekleme testi yapalım,komutu yazarak herbir OU’ya 1000 adet kullanıcı ekliyoruz.

adtest -r AddUser -f x64Performance.ats -user perftest -password perftest -root 0 -t 10 -sf -e -o adduser.log

Şimdide Global security grup ekleyelim,komutu yazarak 20 grup ekliyoruz,

 

adtest -r AddGlobalSecurityGroup -f x64Performance.ats -user perftest -password perftest -root 0 -t 1 -sf -e -o addgroups.log

Aşağıda bazı örnek komutları clientlarda çalıştırarak DC üzerinde ağır performans testleri yapabilirsiniz,

6 işlem için ilk OU da NTLM oturum açma testi;

adtest -r NTLM_Logon -f x64Performance.ats -user perftest -password perftest -root 0 -t 6 -sf –e

iki komutuda çalıştırarak DC’nin 10 attribute’u güncellemesi ve araması testini yapabilirsiniz,

adtest -r Update_10Attr -f x64Performance.ats -user perftest -password perftest -root 0 -t 6 -sf -e

adtest -r Search_Base_10Attr -f x64Performance.ats -user perftest -password perftest -root 0 -t 6 -sf -e

Ayrıca testleri yaparken “Performance Monitor” ile ayrıca testleri gözlemleyebilirsiniz.

Comments